Műszaki vizsgát kérvényező személy szükséges okmányai

Lakcím igazolvány és a következő dokumentumok valamelyike:

  - Személyazonositó igazolvány
  - Útlevél
  - Új tipusú vezetői engedély
  - Jogi személy esetén, aláírási címpéldány másolat, cégbejegyzés, cégkivonat másolata.

Vizsgázó jármű szükséges okmányai

- Kötelező gépjármű felelőség biztosítás befizetéséről igazolás (banki kivonat,csekk,biztosító által kiadott igazolás)
- Forgalmi engedély
- Lakókocsi esetében: érintésvédelmi, gázbiztonsági igazolás
- Benzin-gáz kettősüzemü gépjármő esetében: gázbiztonsági igazolás (egy hónapnál nem régebbi), gáztartály tömörségi tanusítás

Letölhető esetleg szükséges dokumentumok

Amennyiben a gépjármű tulajdonosa nem személyesen jár el, a tulajdonos képviseletében eljáró személy számára meghatalmazás szükséges.
A meghatalmazás letölthető innen: Meghatalmazás természetes személy esetében

Amennyiben a tulajdonos jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, a tulajdonos képviseletében eljáró személy számára meghatalmazás szükséges.
A meghatalmazás letölthető innen: Meghatalmazás jogi személy esetében